48 יחידות קונוסים של חברת קומבי *נייר אורז טבעי* מדיום

29.50