48 יחידות קונוסים של חברת קומבי נייר אורגני חום טבעי מדיום

28.00 32.00